Menu

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

1) Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "Zákon o ochrane OU").

Spoločnosť Assiny, s. r. o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.fajntricko.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so Zákonom o ochrane OU a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Assiny, s. r. o

Aké údaje zhromažďujeme?
Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutie objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť.

K čomu údaje slúžia?
Pre realizáciu Kúpnej zmluvy a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vašej registrácii.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?
Po zalogovaní do eshopu www.fajntricko.sk môžete tieto údaje editovať či mazať. (Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje). V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na info@fajntricko.sk s žiadosťou, žiadam o zrušenie registrácie.

Aké máte práva?
Ako dotknutá osoba máte právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a máte právo získať prístup k údajom a informáciám podľa § 21 Zákona o ochrane OU.
Ako dotknutá osoba máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Ako dotknutá osoba máte za podmienok stanovených v § 23 Zákona o ochrane OU právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.
Ako dotknutá osoba máte má za podmienok stanovených v § 24 Zákona o ochrane OU právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
Ako dotknutá osoba máte za podmienok stanovených v § 26 Zákona o ochrane OU právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ku ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
Ako dotknutá osoba máte za podmienok stanovených Zákonom o ochrane OU právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov.
Predávajúci v zmysle § 27 ods. 3 Zákona o ochrane OU Kupujúceho ako dotknutú osobu výslovne upozorňuje na právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípadoch uvedených v § 27 ods. 1 a 2 Zákona o ochrane OU.

2) COOKIES

Čo je to súbor cookie?
Súbory "cookies" sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia či jeho pamäti. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve, nastavenie vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva našich stránok tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie nášho webu bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve vašim potrebám, využívať službu Google Analytics pre štatistické účely a takisto nám pomáhajú pri obchodných (reklamných) oznámeniach, ktoré sú vám zobrazované pomocou našich spracovávateľov tak, aby boli reklamné oznámenia pre Vás čo najrelevantnejšie a zbytočne vás neotravovali obsahom, ktorý nieje vo vašom záujme, viac info nižšie.

Google Analytics je analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Je možné použiť súpravu súborov cookie a zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia webových stránok je možné službu Google Analytics spoločne s niektorým zo súborov cookie opísaných vyššie použiť na zobrazenie relevantnejších reklám v službách Google (napr. Vyhľadávaní Google) a na webe.

Technológiu súborov cookies využívame výhradne za účelom zlepšenia a zjednodušenia pohybu užívateľov na ich webových stránkach, optimalizáciu týchto stránok pre ich užívateľov, ďalej za účelom zabezpečenie lepších služieb pre kupujúceho a na marketingové účely, všetko za účelom zlepšenia starostlivosti o svoje súčasné i budúcich zákazníkov (kupujúcich) a užívateľa webových stránok predávajúceho zodpovedajúce ich individuálnym potrebám.


Ohrozuje používanie súborov cookies moje súkromie?
Spoločnosť Assiny, s. r. o, vždy postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a najvyššími etickými štandardmi. Veľmi nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov a spokojnosti návštevníkov našich webových stránok. Z tohto dôvodu dôsledne dbáme na ochranu vášho súkromia. Používanie cookies súborov nutne neznamená, že nám poskytujete vaše osobné údaje, avšak v prípade, kedy nám svoje osobné údaje poskytnete (napr. z dôvodu, aby sme vám mohli dodať objednané výrobky), môže dôjsť k prepojeniu vašich osobných údajov s informáciami obsiahnutými v súboroch cookies, avšak len za účelom skvalitnenia našej ponuky, ktorá tak bude viac zodpovedať vašim individuálnym záujmom či potrebám. Vaše osobné údaje samozrejme chránime za použitia tých najmodernejších technológií a ďalším osobám či firmám ich oznamujeme len v nevyhnutne potrebnom rozsahu (napr. dopravcom, ktorí vám doručujú náš tovar). V niektorých prípadoch nám však poskytnutie vašich osobných údajov môže ukladať zákon.


Môžem ukladanie súborov cookies do môjho zariadenia nejako zabrániť?
Áno, stačí, keď si pred návštevou našich stránok vo svojom prehliadači spustíte funkciu Súkromné prehliadanie (vo väčšine prehliadačov klávesovou skratkou ctrl+shift+n). V takom prípade je však možné, že sa vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prezeranie pre vás bude zložitejšie a nebude sa vám zobrazovať ponuka výrobkov zodpovedajúcich práve vašim potrebám.


Môžem nejako zistiť, aké osobné údaje o mojej osobe má spoločnosť Assiny, s. r. o.? Môžem skontrolovať ich správnosť? Môžem odvolať súhlas s ich spracovaním?
Áno, stačí, keď sa na našu spoločnosť obrátite s akoukoľvek otázkou či požiadavkou, a to buď prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na stránkach tu, telefonicky na telefónnom čísle +421948 002 414 prípadne písomne na adresu  Assiny, s. r. o,  Obchodná 2506, Trenčianska Turná 913 21 ,Slovenská republika.

 

3) COOKIE a údaje o užívateľoch PRE marketingové účely

Súbory cookie sa bežne používajú na výber reklám podľa toho, čo je pre používateľov relevantné, na vylepšovanie prehľadov výkonnosti kampaní a na to, aby sa používateľovi nezobrazovali reklamy, ktoré už videl.

Konkrétne technické špecifikácie a ako pracujú cookies u jednotlivých reklamných partnerov (u spracovateľov) cez ktorých vydávame reklamné oznámenia nájdete tu:

GOOGLE reklamy

V prípade reklám zobrazovaných na webe je možné súbory cookie s názvom „__gads" alebo „__gac" nastaviť v doméne webových stránok, ktoré navštevujete. Na rozdiel od súborov cookie nastavených vo vlastných doménach spoločnosti Google dokáže spoločnosť Google tieto súbory cookie prečítať iba na tých stránkach, kde boli nastavené. Slúžia napríklad na meranie interakcií s reklamami v danej doméne a zabraňujú príliš častým opakovaným zobrazeniam rovnakých reklám.

Spoločnosť Google používa aj rôzne súbory cookie konverzií. Ich hlavným účelom je pomôcť inzerentom zistiť, koľko z používateľov, ktorí klikli na reklamu, si nakoniec kúpilo nejaký produkt. Vďaka týmto súborom cookie dokážu systémy Google a inzerenti rozpoznať, že ste klikli na reklamu a neskôr prešli na web inzerenta. Spoločnosť Google nepoužíva súbory cookie konverzií na zacielenie prispôsobených reklám a v počítači sú uložené iba obmedzený čas. Na tento účel je určený súbor cookie s názvom „Conversion". Všeobecne sa nastavuje v doméne googleadservices.com alebo google.com (zoznam domén, ktoré používame pre súbory cookie pre reklamy, nájdete v päte tejto stránky). Na meranie udalostí konverzií môžu slúžiť aj niektoré ďalšie súbory cookie. Na tieto účely je možné použiť napríklad aj súbory cookie DoubleClick a Google Analytics.

Viacej informácii o technológií cookies u spracovávateľa Google LCC tu.

Facebook reklamy

Facebook používa cookies sa na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií v počítačoch, telefónoch a ďalších zariadeniach. Na podobné účely sa používajú aj ďalšie technológie vrátane dát, ktoré ukladáme vo vašom webovom prehliadači alebo zariadení, identifikátorov súvisiacich s vaším zariadením a ďalšieho softvéru. V týchto zásadách používame pre všetky tieto technológie spoločný názov „cookies".

Cookies používame, ak máte účet na Facebooku, používate produkty Facebooku vrátane nášho webu a aplikácií alebo ak navštevujete iné weby a aplikácie používajúce produkty Facebooku (vrátane tlačidla Páči sa mi to alebo iných technológií Facebooku). Cookies umožňujú Facebooku ponúkať vám produkty Facebooku a porozumieť informáciám, ktoré o vás získavame, vrátane informácií o vašom používaní iných webov a aplikácií, a to bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste zaregistrovaný alebo prihlásený používateľ. Komplexnejšie informácie od Facebook Ireland Ltd tu.

4) DOTAZNÍKY SPOKOJNOSTI

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi a Google recenzie do ktorých je náš e-shop zapojený.Do tohoto prieskumu sa môžete zapojiť zaškrtnutím checkboxu pri nákupe na našich stránkach, respektíve pri finalizácii objedávky, kde môžete vyjadriť súhlas so zaradením do prieskumu spokojnosti zákazníkov jednoduchým zaškrtnutím checkboxu. Ak checkbox nezaškrtnete do prieskumu samozrejme nebudete zapojený. Súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať kontaktovaním emailom na info@fajntricko.sk telefonicky +421948 002 414 alebo odoslaním formulára tu. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľov, ktorým sú prevádzkovatelia portálov Heureka.sk - Heureka Shopping s.r.o a Google - Google LCC, týmto pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať."

5) ZÁKAZNÍCKA PODPORA

-aby sme Vám mohli ulahčiť nákup na našich stránkách a byť nápomocný pri výbere a hľadaní toho správneho produktu, bez toho aby ste nás museli kontaktovať telefonicky alebo emailom, používame službu Smartsupp live chat od sprostredkovateľa Smartsupp.com, s.r.o. DIČ CZ03668681 Spracovávateľ uchováva informácie ako sú určité technické údaje o užívateľoch a návštevníkoch, ako sú IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému, približná lokácie a pod., môžu byť automaticky získané a zhromažďované zo strany Smartsupp. Viac info o službe a ochrane osobných údajov sprostredkovateľa nájdete tu. 

 

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Vážime si vaše súkromie
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať